Läkarintyg till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Till ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade ska ett läkarintyg inlämnas som styrker sökandes funktionsnedsättning, dess varaktighet och de svårigheter funktionsnedsättningen medför.