Läkarutlåtande angående ansökan om riksfärdtjänst

Ibland kan läkarintyg begäras som komplement till ansökan om riksfärdtjänst.

Detta begärs i så fall av handläggaren.