Ansökan om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är anpassad efter behoven hos personer med funktionsnedsättning.

Vem kan ansöka om färdtjänst

  • Du som har ett funktionshinder - fysiskt, psykiskt, medicinskt, med en varaktighet som kvarstår i minst i tre månader.
  • Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Hur ansöker du om färdtjänst
Fyll i e-tjänsten eller ansökningsblanketten som du hittar längst ner på den här sidan.

Här kan du läsa mer om färdtjänst Länk till annan webbplats.

OBS. Ibland kan läkarintyg begäras som komplement till ansökan om färdtjänst. Detta begärs i så fall av handläggaren. Här finns e-tjänst/blankett för läkarintyg.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Handläggning av färdtjänst.

Laglig grund för behandlingen
Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Mari Nordlund
E-post: mari.nordlund@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Mari Nordlund
E-post: trafikenheten@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 11