Läkarutlåtande angående ansökan om färdtjänst

Du som ansöker om färdtjänst kan i vissa fall behöva lämna ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning. Dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig till fots eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Utlåtandet är du själv ansvarig för att skaffa.

Be sjukvården fylla i denna e-tjänst vid besöket så skickas den direkt till handläggaren av färdtjänst.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Frågor om tjänsten

Personuppgiftsansvarig
Mari Nordlund
E-post: trafikenheten@harnosand.se
Telefon: 0611-34 82 11