Landsbygdsmedel

Landsbygdsmedel kan användas till investeringar och satsningar som i enlighet med kommunens tillväxtstrategi bidrar till den trygga och personliga livsmiljön i kommundelar utanför tätorten.