Redovisning av landsbygdsmedel

Denna e-tjänst vänder sig till dig som har sökt och fått landsbygdsmedel från Härnösands kommun. Resultatrapport med ekonomisk redogörelse ska lämnas till Härnösands kommun inom två månader efter projektavslut.

Landsbygdsmedel kan användas till investeringar och satsningar som i enlighet med kommunens tillväxtstrategi bidrar till den trygga och personliga livsmiljön i kommundelar utanför tätorten.

Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper och organisationer, som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Härnösands framtida utveckling.

Läs mer om att söka landsbygdsmedel