Ansökan om landsbygdsmedel

Landsbygdsmedel kan användas till investeringar och satsningar som i enlighet med kommunens tillväxtstrategi bidrar till den trygga och personliga livsmiljön i kommundelar utanför tätorten.

Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper och organisationer, som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Härnösands framtida utveckling.

Läs mer om att söka landsbygdsmedel