Ansökan - Gemensamt serveringsutrymme

Här kan du hämta en blankett för att ansöka om särskilt tillstånd för flera tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Varje tillståndshavare ansvarar själva för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet.