Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Den som har beviljats serveringstillstånd ska göra en anmälan när verksamheten avses att påbörjas. Anmälan ska även göras vid ändrade ägarförhållanden.

Här kan du som beviljats serveringstillstånd hämta en blankett för att anmäla när du avser att påbörja din verksamhet samt om verksamheten läggs ned, om avbrott sker i den, om verksamheten förändras i omfattning samt om det sker betydande förändringar av ägarförhållandena.