Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

För att få sälja och servera alkohol till ett slutet sällskap behöver du ett serveringstillstånd. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Här kan du hämta en blankett gällande ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till ett slutet sällskap vid en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.