Ansökan om tillfällig förändring i ett gällande serveringstillstånd

Gör en tillfällig förändring i ett befintligt serveringstillstånd.