Tillståndsbevis - Gemensamt serveringsutrymme

Flera tillståndshavare kan få särskilt tillstånd att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Varje tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet inom serveringsutrymmet.

Här kan du hämta en blankett för att ansöka om tillståndsbevis för gemensamt serveringsutrymme.