Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

För att anordna provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker för allmänheten krävs antingen stadigvarande serveringstillstånd eller tillfälligt tillstånd för provsmakning.

Här kan du som innehavare av ett stadigvarande serveringstillstånd hämta en blankett för att anmäla provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten.