Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd

Här kan du som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården och har ett stadigvarande serveringstillstånd hämta en blankett för att anmäla provsmakning av dina egenproducerade drycker.