Ansökan om stadigvarande ändring i ett gällande serveringstillstånd

Förändra ett befintligt serveringstillstånd.