Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid enstaka tillfälle/tidsperiod

För att få sälja och servera alkohol vid ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid behöver du ett serveringstillstånd. Tillståndet kan avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Här kan du hämta en blankett gällande ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.