Ansökan om försäljning av tobak

Har du för avsikt att börja sälja tobak? Då måste du ansöka om det till Härnösands kommun innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst.

Vi tar ut en avgift för att göra en utredning och behandla din ansökan. Du måste också betala en årlig tillsynsavgift.

Folkhälsomyndighetens information, laghänvisningar, förordning, föreskrifter och allmänna råd Länk till annan webbplats.

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldersgräns i form av åldersdekaler.
  • Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna. En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in till kommunen tillsammans med ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter Länk till annan webbplats.. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten
Petri Niemelä
0611-34 80 00
E-post: petri.niemela@harnosand.se

Åldersdekaler
På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler Länk till annan webbplats. för utskrift eller beställning.