Anmälan om verksamhet med rakkniv eller rakhyvel

Använder ni rakkniv eller rakhyvel i er verksamhet? Då behöver ni anmäla det till samhällsnämnden, Härnösands kommun. Detta efter en ändring i lagen, som gäller från 1 juli 2021.

De nya reglerna innebär att anmälningsplikt gäller för verksamheter med exempelvis användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol, håltagning enligt Blomdahlsmetoden och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande eller skärande verktyg.

Det som har tillkommit är att öronhåltagning, samt användande av skärande redskap där eggen dras mot huden (t ex rakkniv och rakhyvel) numera är anmälningspliktigt, även om syftet inte är att skära genom huden.

Det är alltså inte en viss behandling som är anmälningspliktig utan det beror på vilka redskap som används och hur de används.

Vem ska göra anmälan?

Den som driver eller ska driva den anmälningspliktiga verksamheten benämns ”verksamhetsutövare” och är den som ska fylla i blanketten. Om det finns flera verksamhetsutövare (t ex olika företag med separata organisationsnummer) inom lokalen som ska bedriva anmälningspliktig verksamhet, så ska varje företag lämna in en egen anmälan.

Avgift för handläggningen av din anmälan

Du betalar en timavgift för vår handläggning av anmälan. Fakturan skickas separat och omfattar handläggning, administration av ärendet och registrering av verksamhetsuppgifter.

Frågor om tjänsten

Samhällsförvaltningen
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se