Enkla vägen för företag - Företagslotsen

Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen.

Här behöver du från början bara använda E-tjänsten Enkla vägen för företag som kontakt med kommunen, även om ditt ärende spänner över flera verksamheter. Enkelt och bra!

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen
Berättigat intresse för behandlingen väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Lagringstid
2 månader

Övrigt om lagringstid
Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt utifrån ändamålet för vilket de samlades in samt så länge det är tillåtet eller krävs enligt lokal lagstiftning. Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas så länge vi har en relation med dig. Härnösands kommun raderar dina uppgifter så snart som möjligt (och aldrig senare än två (2) månader) efter att vi inte längre har en relation med dig, t.ex. på grund av avslut av företag eller begäran om avregistrering från vårt register från dig.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
E-post: kommun@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Företagslotsen
E-post: foretagslotsen@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 34