Överförmyndare

Här finns de e-tjänster, blanketter och informationsmaterial du behöver som god man eller förvaltare.

Ställföreträdare för barn - Årsräknings- och sluträkningsmaterial

Synpunkter och klagomål - Överförmyndarenheten

Förteckning övergendom