Radon

För att enkelt sammanställa ditt behov av mätningar kan du använda dig av dokumentet nedan.

För mätning av radon i flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätningen ger ett års­medelvärde för var och en av de lägenheter som mäts.

Du hittar mer information om hur urvalet görs i Strålsäkerhetsmyndighetens "Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder" Länk till annan webbplats.