Sanering av förorenad mark

Miljöfarlig verksamhet, sanering och grävarbeten i förorenad jord.