Anmälan om grävarbeten i förorenad jord

Om du upptäcker eller orsakar en förorening ska du alltid upplysa oss på samhällsförvaltningen om föroreningen. Ofta uppmärksammas mer eller mindre kända föroreningar i mark, vatten och byggnader i samband med grävarbeten, rivning av gamla industribyggnader eller när man inom redan etablerade industriområden vill bygga om eller nytt.

Mer information om du upptäcker eller orsakar en förorening

Om du upptäcker eller orsakar en förorening ska du alltid upplysa oss på samhällsförvaltningen om föroreningen.

Tipsa samhällsförvaltningen
Om du ser en misstänkt förorening kontakta oss på samhällsförvaltningen: telefon: 0611-34 80 00. När vi har tagit emot din information åker vi ut för att titta på föroreningen. Eventuellt ber vi dig följa med och visa platsen.

Lämna en upplysning som verksamhetsutövare/fastighetsägare
Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening är du skyldig att omgående upplysa oss på samhällsförvaltningen om din upptäckt. Upplysningsskyldigheten gäller även i områden som man redan vet är förorenade.

Ring till samhällsförvaltningen och berätta om föroreningen:
telefon: 0611-34 80 00.

Samhällsförvaltningen kan ställa krav på den som är ansvarig för föroreningen att undersöka och vid behov åtgärda föroreningen.

Om det inträffar en olycka
Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta samhällsförvaltningen.
För att få fortsätta gräva i ett förorenat område behövs en anmälan till samhällsförvaltningen. Använd blanketten ”Grävarbeten i förorenad jord”, som du sedan skickar in till oss på Samhällsförvaltningen, adress och även kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner på sidan. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Om det sker ett utsläpp
Du ska också kontakta samhällsförvaltningen om du under arbetet råkar ut för en olycka som förorenar mark. Om du råkar ut för en olycka där olja, drivmedel eller andra kemiska ämnen läcker ut i omgivningen ska du först kontakta räddningstjänsten (112). Därefter måste du undersöka föroreningens omfattning och spridning och lämna in en saneringsanmälan till miljökontoret.

Samhällsförvaltningens roll i saneringsarbetet
När vi på samhällsförvaltningen har fått in en anmälan om en förorening, är det vår uppgift att åka ut och titta på föroreningen, vid behov ber vid dig som anmält in en förorening att visa oss platsen.

Vi utför inga undersökningar och saneringar utan letar rätt på den som är ansvarig för föroreningen och ställer krav på att föroreningen ska undersökas och åtgärdas.