Förhandsbesked

Om du planerar att stycka av en tomt eller bygga på en tom fastighet (tomt) kan du ansöka om förhandsbesked.

Förhandsbeskedet Länk till annan webbplats. ger dig svar på om du kan få bygga på en viss plats. Syftet är att du som planerar ett byggprojekt ska få ett tidigt svar på om du kan få bygga på platsen för att du inte ska behöva planera i onödan. Får du ett positivt förhandsbesked gäller det i två år.

Tänk på att förhandsbesked inte kan ges på telefon eftersom det är en omfattande prövning. Beslutet skickas med post.

Observera att förhandsbeskedet inte gäller som bygglov. Beslutar du dig för att bygga måste du söka bygglov som vanligt.

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

Behöver du enskilt avlopp? Glöm inte ansöka

Vid ansökan om förhandsbesked eller bygglov måste du redovisa hur vatten- och avloppsfrågan avses att lösas. Kan du inte ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du därför söka tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning. Ansökan om inrättande av enskilt avlopp är ett eget ärende. Du får då inkomma med de uppgifter som behövs för en ansökan om enskilt avlopp. Bygglov kan ges i väntan på att avloppsärendet handläggs. För att startbesked ska ges krävs att det finns tillstånd för enskilt avlopp. För mer information om enskilt avlopp.

Anmälan för ny eller ändrad avloppsanordning

Läs om vår servicegaranti i Enkla vägen om förhandsbesked om bygglov Pdf, 59.6 kB. (Pdf, 59.6 kB)

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se