Förhandsbesked

Om du planerar att stycka av en tomt eller bygga på en tom fastighet (tomt) kan du ansöka om förhandsbesked. Längst ner finns en länk där du kan göra en ansökan.

Förhandsbeskedet ger dig svar på om du kan få bygga på en viss plats. Syftet är att du som planerar ett byggprojekt ska få ett tidigt svar på om du kan få bygga på platsen för att du inte ska behöva planera i onödan. Får du ett positivt förhandsbesked gäller det i två år.

Tänk på att förhandsbesked inte kan ges på telefon eftersom det är en omfattande prövning. Beslutet skickas med post.

OBS. Förhandsbeskedet gäller inte som bygglov. Beslutar du dig för att bygga måste du söka bygglov.
Läs mer här: Nytt bostadshus

Viktigt att veta

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

De här ritningarna behöver du bifoga dina ansökan:

Situationsplan

En karta över fastigheten där du markerar var den eller de tänkta byggnaderna ska placeras.

Du kan använda en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Översiktlig karta

Om din fastighet är stor behöver vi också ha en karta över området där du markerar var den eller de tänkta byggnaderna ska placeras.

Du kan använda en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Förstora bilden

Situationsplan. Klicka på bilden för att förstora upp den

Förstora bilden

Översiktlig karta. Klicka på bilden för att förstora upp den

Övriga undersökningar

Ditt ärende kan behöva kompletteras med ytterligare uppgifter, till exempel bullerutredning, geoteknisk undersökning och naturinventering. Även andra utredningar kan bli aktuella beroende på var du vill bygga. Din handläggare hör av sig om du behöver komplettera ärendet.

Vad kostar min ansökan?

Förhandsbesked

Avgift

Inom planlagt område

18 900 kr

Utanför planlagt område

25 900 kr

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Onsdag den 12 juni stänger telefontiden kl 11.00

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Text

Text