Ansökan om förhandsbesked

Om du planerar att stycka av en tomt eller bygga på en tom fastighet/tomt kan du ansöka om förhandsbesked Fyll i alla delar av ansökan glöm inte att skriva under.

Tillsammans med ansökan skickar du in: Situationsplan som visar hur du planerar att avstycka fastigheten samt ungefärlig placering av byggnader. Även planerad in- och utfart ska redovisas. Beskrivning av hur du planerar att lösa vatten och avlopp.

Läs mer om förhandsbesked

Handlingar som krävs

Situationsplan Länk till annan webbplats. i skala 1:500 som visar hur du planerar att avstycka fastigheten samt ungefärlig placering av byggnader. Innan du kan lämna in din situationsplan ska du vanligtvis beställa en nybyggnadskarta

Även planerad in- och utfart ska redovisas samt beskrivning av hur du planerar att lösa vatten och avlopp.

Övriga undersökningar

Ärendet kan behöva kompletteras med ytterligare uppgifter. Exempelvis bullerutredning, geoteknisk undersökning och naturinventering, även andra utredningar kan vara aktuella beroende på vart du vill bygga. Din handläggare hör av sig till dig om du behöver komplettera ärendet.

Vad kostar min ansökan?

All övrig ändring, med tekniskt samråd

Förhandsbesked

Avgift

Enligt gällande detaljplan

16 470 kr

Utanför planlagt område

22 570 kr

Planavgift kan tillkomma

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se