Lämna yttrande om bygglov

Om din granne söker bygglov, tillstånd för enskilt avlopp eller vissa andra ärenden kan det hända att samhällsförvaltningen efterfrågar dina synpunkter.

Det är viktigt att du lämnar ett yttrande oavsett om du har några synpunkter eller inte.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning

Ändamålet med behandlingen
För att kunna handlägga exempelvis bygglov, avloppstillstånd m.m. hörs grannar innan beslut i ärendet fattas.

Laglig grund för behandlingen
En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Behandling av personuppgifter
Dina uppgifter behandlas utifrån GDPR.
Läs mer här om hur vi säkerställer att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Frågor

Kontakta oss på bygglovsavdelningen via e-post eller telefon, eller använd e-tjänsten nedan!

E-post: bygglovladan@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 00