Uppgift till kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

Vid många byggnationer måste du kontakta och anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.

Kontrollansvariga hittar du hos Boverket

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/ Länk till annan webbplats.

Lämna in förslag på kontrollansvarig tillsammans med din bygglovsansökan.