Anmälan om eldstad/rökkanal

Innan du ska installera eller ändra en eldstad och rökkanal, exempelvis braskamin, pelletspanna, måste du göra en anmälan till Samhällsnämnden.

Du får inte börja installera din eldstad innan du fått ett startbesked från samhällsnämnden. Innan eldning i eldstaden sker första gången måste hela installationen vara besiktad och godkänd av Skorstensfejaren.

Följande åtgärder rörande eldstäder kräver en anmälan:

  • Nyinstallation av eldstad och/eller rökkanal (skorsten)
  • Byte av eldstad
  • Byte av rökkanal (skorsten)
  • Installation av braskasset i befintlig öppen spis
  • Byte av brännare i befintlig panna (byte av energislag från oljebrännare till pelletsbrännare eller liknande)

1. Här hittar du kartunderlag

Markera vilken byggnad du ska installera eldstaden i. Detta gör du på ett enklare kartunderlag till exempel bygg- och exploateringskartan. Kom ihåg att markera 'fastighetsgränser' i menyn till höger och skriv in din adress. Du väljer 'skriv ut' för att få ut kartan.

Bygg- och exploateringskartan

2. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Kontrollplan
Här hittar du exempel på en enkel kontrollplan som du kan använda i det här ärendet.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för eldstad/rökkanal som du kan använda.  Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)Komplettera med bygg- och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Kontrollplanen ska lämnas in tillsammans med övriga handlingar för att din anmälan ska vara komplett. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

Prestandadeklaration för kamin/rökrör

Ritningar

Situationsplan

Situationsplan Länk till annan webbplats., ange vilken byggnad installationen ska ske i. En situationsplan kan du beställa av Samhällsförvaltningen Härnösand.

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningar Länk till annan webbplats. som visar skorstenens placering. När befintlig skorsten används krävs inte fasadritning. Rita in skorstenen och måttsätt ritningen.

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

Planritning Länk till annan webbplats. som visar eldstadens placering.

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Sektionsritning

Sektionsritning Länk till annan webbplats. som visar rökkanalens dragning genom bjälklaget.

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.

Tryck på bilden för att förstora upp den

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

3. Använd e-tjänsten eller blanketten för 'Anmälan om eldstad/rökkanal'

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

4. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad händer efter att vi tagit mot din ansökan?

Vi handlägger ditt ärende och en bygglovshandläggare kontaktar dig om du måste komplettera med något. Du får ett beslut 4 veckor från det att ärendet är komplett. Observera att om ärendet inte är komplett och du har glömt att skicka in de handlingar som efterfrågas tar ditt ärende längre tid.

Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 4 veckor.

Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Vad kostar min anmälan?

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

Installation eller ändring av eldstad

Avgift

Utan tekniskt samråd

3 660 kr

Start och slutbesked

Du måste få ett startbesked Länk till annan webbplats. innan du påbörjar installationen och innan du börjar elda måste du fått ett slutbesked Länk till annan webbplats..

När du har installerat din eldstad klart ska du anlita en sotare som besiktar din installation ur brandsäkerhetssynpunkt. Sotaren ska signera kontrollpunkter på kontrollplanen, även du som byggherre ska signera kontrollplanen. Du skickar in den signerade kontrollplanen och begär slutbesked. När du fått ett slutbesked får du börja använda din eldstad/rökkanal.

Stöd till dig som gör en anmälan

På bygglovsguiden.se finns det en handbok där du kan slå upp information om varje steg i bygglovsprocessen.

Bygglovsguiden.se Länk till annan webbplats.

På boverket.se finns det mycket information om när bygglov krävs och vilka krav som ställs på dig som sökande.

Boverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se