Kamin eller eldstad

kamin där det brinner en eld

Här får du information om vad som gäller när du vill sätta in en kamin, öppen spis, braskassett eller annan eldstad. Längst ner finns en länk där du kan göra en anmälan.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad. Däremot behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får göra installationen.
Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder

Du behöver göra en anmälan för följande installationer:

 • Installera en ny kamin eller eldstad
 • Installera en ny/byta rökkanal och skorsten. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.
 • Byta kamin mot en ny som inte är likvärdig med den tidigare när det gäller typ av eldstad, storlek och effekt.
 • Installera en kassett i en öppen spis
 • Byta brännare i en befintlig panna, till exempel vid byte av energislag från oljebrännare till pelletsbrännare eller liknande.

Undantag

 • En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov. Ta kontakt med en bygglovshandläggare för mer information.

Hur ser processen ut för mitt ärende?

Så här ser processen ut för ditt ärende.

Förstora bilden

Klicka på bilden för att se den större.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Du behöver skicka in ritningar och prestandadeklaration för eldstad och rökgaskanal. Ritningarna ska visa placeringen av kaminen eller eldstaden samt visa placeringen av en ny skorsten om en sådan ska byggas.
Använd helvitt papper (ej rutat) till dina ritningar. Ritningarna ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

OBS. Tänk på att din anmälan ska vara komplett ifylld och underskriven.

Du behöver skicka med:

Situationsplan

På situationsplanen ska du markera i vilken byggnad eldstaden finns eller ska placeras. Det går bra att använda kartan/situationsplanen som togs fram när huset byggdes. Om du inte har en karta/situationsplan och det är ett äldre hus kan det finnas i kommunens arkiv och du kan i så fall begära ut en kopia därifrån.
Kontakta kommunarkivet@harnosand.se

Finns ingen karta/situationsplan går det oftast bra med en utskrift från kommunens bygg- och exploateringskarta.
Bygg- och exploateringskarta

Skriv ut kartan över din fastighet i skala 1:500.
Läs mer om situationsplaner

Exempelbild av en situationsplan för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Planritning

På planritningen ska du markera ut placeringen av din kamin eller eldstad med ett kryss. Planritningen ska vara i skala 1:100. 
Läs mer om planritningar

Exempelbild av en planritnng för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Prestandadeklaration

En prestandadeklaration ska bland annat redovisa kaminens/eldstadens utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad i procent. Du kan få hjälp med prestandadeklarationen av din återförsäljare.

Vid installation där det behövs en ny skorsten ska du också skicka med:

Sektionsritning

Sektionsritningen ska visa rökkanalens dragning genom bjälklaget.
Läs mer om sektionsritningar

Exempelbild av en sektionsritning för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

Fasadritningar

Fasadritningen ska visa skorstenens placering. När befintlig skorsten används krävs ingen fasadritning. Rita in skorstenen och ange skorstenens höjd.
Läs mer om fasadritningar

Exempelbild av en fasadritning för bygglovsansökan av eldstad eller rökkanal.Förstora bilden

Tryck på bilden för att förstora upp den

De här handlingarna behöver du också skicka med din anmälan

 • Kontrollplan. Läs mer om vad en kontrollplan är och vad den ska innehålla lite längre ned på sidan.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast inte ha en certifierad kontrollansvarig (KA) för att installera en kamin/eldstad, men du kan välja att ha det.

Du fyller i kontrollansvarig på vår blankett och skickar den tillsammans med din anmälan.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Anmäl kontrollansvarig

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna för att se till att bygget sker enligt de krav som finns i Plan- och bygglagen, PBL.

En av de kontrollpunkter som bör finnas med är uppgifter om vilket avfall som bygget kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand. Det gäller särskilt hur material av hög kvalitet kan återanvändas eller återvinnas och hur farliga ämnen ska hanteras och lämnas på ett säkert sätt.

Oftast utformas kontrollplanen som en tabell där det ska framgå:

 • Vad som ska kontrolleras
 • Vem som ska kontrollera
 • Hur och när kontrollen ska göras
 • Vad kontrollens resultat ska jämföras emot
 • På vilket sätt resultatet ska redovisas

Om du inte har en kontrollansvarig (KA) är det du som sökande som ska skriva in kontrollpunkterna i kontrollplanen. Annars hjälper KA dig med det.

Här finns ett exempel på en kontrollplan. Pdf, 1.1 MB. Komplettera med bygg- och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 906.7 kB.

Vad är ett startbesked?

Du behöver ett startbesked för att få börja bygga. Beslut om startbesked får du när vi har behandlat din anmälan och om din åtgärd är tillåten.

Vad är ett slutbesked?

När installationen är klar behöver du ett slutbesked innan du kan börja använda kaminen eller eldstaden.

För att få ett slutbesked måste du först anlita en sotare som besiktar din installation.

Sedan skickar du in sotarens besiktningsprotokoll tillsammans med en signerad kontrollplan och begär ett slutbesked. När du fått ett slutbesked får du börja använda din eldstad/rökkanal.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Från det att vi har fått in en komplett ansökan med alla handlingar som behövs ska du enligt lag få ett besked inom fyra veckor. Håller vi inte det har du rätt att få nedsatt avgift för din anmälan.

Under våren och försommaren är handläggningstiderna vanligtvis längre eftersom många söker bygglov och gör anmälningar inför sommaren.

Ett bra tips är att skicka in din anmälan i god tid före den tänkta byggstarten.

Vad kostar min anmälan?

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

Avgift

Med tekniskt samråd

11 900 kr

Utan tekniskt samråd

4 200 kr

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglov@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: bygg@harnosand.se