Bygglovsfria åtgärder

Ibland krävs inget bygglov för att bygga. Vissa bygglovsfria åtgärder kräver dock att du gör en anmälan, till exempel attefallsåtgärder. Läs mer om anmälningspliktiga åtgärder här.

På den här sidan kan du läsa om vilka åtgärder som är bygglovsfria.

Bygglovs- och anmälansfritt (gäller en- och tvåbostadshus)

På en fastighet där det finns ett en- eller tvåbostadshus får du i de flesta fall utan att söka bygglov eller göra en anmälan bygga:

Mer bygglovsfritt

  • Anlägga parkering vid en-eller tvåbostadshus för personbil om det är för fastighetens behov och att det inte står i detaljplanen att man måste ansöka om bygglov. Det kan krävas tillstånd från Trafikverket eller kommunens teknikavdelning för en ny utfart. Läs mer på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Bygglovsfritt om det inte avviker från detaljplanen

Ska du bygga något som inte kräver bygglov närmare tomtgränsen än 4,5 meter så behöver du ha grannens medgivande. Ta det skriftligt och spara i huspärmen! Det du ska bygga måste också ligga nära bostadshuset.

Vill du veta mer om vad en detaljplan är kan du läsa här

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Om du bor på landet (utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse)

Om du bor på landsbygden får du oftast bygga till huset eller bygga en komplementbyggnad bygglovsfritt, upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea, dock max 33 kvm.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

Viktigt att veta innan du bygger

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Onsdag den 12 juni stänger telefontiden kl 11.00

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Text

Text