Anmälningspliktiga åtgärder

Bok och kaffekopp som står framför en brinnande eldstad

Att installera en eldstad är en av de vanligaste anmälningspliktiga åtgärderna

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver bygglov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

En anmälan ska göras och du måste få ett startbesked innan du börjar bygga eller installera.

När behöver du anmäla en åtgärd?

Det krävs en anmälan om du ska:

* Kontakta en bygglovshandläggare för mer information

Bor du i närheten av ett militärt skjutfält? Då gäller särskilda regler

Karta med Härnöns skjutfält markerat

Härnöns skjutfält med påverkansområdet markerat.

karta över skärsvikens skjutfält

Skärsvikens skjutfält med påverkansområdet markerat.

Bor du i närheten av Härnöns eller Skärsvikens skjutfält så gäller särskilda regler. Skjutfälten är Riksintressen för Försvarsmakten och bor du inom det så kallade påverkansområdet (se kartor) måste du söka bygglov för vissa åtgärder som annars är bygglovsfria eller anmälningspliktiga.

Det gäller till exempel:

  • Attefallshus
  • Andra attefallsåtgärder som gäller bostadsändamål (komplementbostadshus, tillbyggnad 15 kvm och takkupa)
  • Installation av solfångare eller solcellspaneler

Här kan du läsa Försvarsmaktens beskrivning av sina Riksintressen i Västernorrlands län. Pdf, 13.2 MB. Du hittar Härnöns skjutfält på sid 35-39 och Skärsvikens skjutfält på sid 40-45.

Här kan du läsa mer om reglerna för solfångare och solcellspaneler Pdf, 291.6 kB.

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglov@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: bygg@harnosand.se

Läs mer om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälningspliktiga åtgärder Pdf, 59.7 kB.