Fasadritning

En fasadritning visar byggnadens fasader från alla håll.

Fasadritningarna ska visa de fasader som berörs och med respektive väderstreck. Vid tillbyggnad ska ritningen ange både befintligt och blivande utseende.

Här nedan finns några exempel på fasadritningar. Klicka på bilderna för att se dem större.

Förstora bilden

Fasadritning för ett nytt bostadshus.

Förstora bilden

Fasadritning för en tillbyggnad.

Förstora bilden

Fasadritning för en tillbyggnad.

Förstora bilden

Fasadritning för ny skorsten.

Förstora bilden

Fasadritning för komplementbyggnad.