Försvarsmaktens påverkansområden

Bor du i närheten av Härnöns eller Skärsvikens skjutfält så gäller särskilda regler. Skjutfälten är Riksintressen för Försvarsmakten och bor du inom det så kallade påverkansområdet (se kartor) måste du söka bygglov för vissa åtgärder som annars är bygglovsfria eller anmälningspliktiga. Påverkansområden finns även på Hemsön och ett mindre skogsområde i Stigsjö.

Bygglov krävs i Försvarsmaktens påverkansområden för till exempel:

  • Attefallshus
  • Andra attefallsåtgärder som gäller bostadsändamål (komplementbostadshus, tillbyggnad 15 kvm och takkupa)
  • Installation av solfångare eller solcellspaneler

Här kan du läsa Försvarsmaktens beskrivning av sina Riksintressen i Västernorrlands län. Pdf, 12.5 MB. Pdf, 13.2 MB. Du hittar Härnöns skjutfält på sid 35-39 och Skärsvikens skjutfält på sid 40-45.

Här kan du läsa mer om reglerna för solfångare och solcellspaneler Pdf, 84.8 kB. Pdf, 291.6 kB. (Pdf, 84.8 kB)

karta med ett område inringat med svart ram och ett större område markerat med lila färg

Härnöns skjutfält med påverkansområdet markerat.

karta med ett litet område markerat med svart ram och ett större område markerat med lila färg. I en ruta i nedre högra hörnet är området inzoomat.

Skärsvikens skjutfält med påverkansområdet markerat.

karta med flera områden markerade med lila färg

Förutom Härnöns och Skärsvikens skjutfält finns påverkansområden även på Hemsön och ett mindre skogsområde i Stigsjö.