Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov behövs om du vill ändra höjdläget på markens nivå mer än cirka 50 centimeter och fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ett exempel på när du behöver marklov är om du ska bygga en stödmur som är högre än cirka 50 centimeter.

Det finns även andra tillfällen när du kan behöva ett marklov. Läs mer om marklov på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Viktigt att veta innan du bygger

Vad kostar marklovet?

Marklovpliktig åtgärd

Avgift

Med tekniskt samråd

17 213 kr

Utan tekniskt samråd

5 738 kr