Ansökan om marklov

Fyll i ansökan och kryssa i vad ansökan gäller. Fyll i samtliga uppgifter som berör ditt projekt. Glöm inte att skriva under innan du skickar in ansökan. Tillsammans med ansökan ska övriga handlingar bifogas.

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov behövs om du vill ändra höjdläget på markens nivå mer än cirka 50 centimeter och fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Ett exempel på när du behöver marklov är om du ska bygga en stödmur som är högre än cirka 50 centimeter.

Vad kostar min anmälan?

Marklovpliktig åtgärd

Avgift

Med tekniskt samråd

17 213 kr

Utan tekniskt samråd

5 738 kr

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här