Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

När en åtgärd inte kräver ett bygglov men en anmälan, använder du blanketten ”Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd".

Exempel på åtgärder som kräver anmälan:
Installera eldstad, rökkanal, hiss, ändring av en byggnads bärande konstruktion, ändra planlösning, brandskydd ventilation eller VA.
Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad max 15kvm, komplementbyggnad/bostadshus max 25 kvm, takkupa, samt inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Behöver du information om vilka ritningar och uppgifter som behövs så hittar du det här:
Avnmälningspliktiga åtgärder

Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss.

Du kan använda blanketten nedan eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.
Besöksadress:
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se