Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

När en åtgärd inte kräver ett bygglov men en anmälan, använder du blanketten ”Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd".

Exempel på åtgärder som kräver anmälan:
Installera eldstad, rökkanal, hiss, ändring av en byggnads bärande konstruktion, ändra planlösning, brandskydd ventilation eller VA.
Attefallsåtgärder för en- och tvåbostadshus, tillbyggnad max 15kvm, komplementbyggnad/bostadshus max 25 kvm, takkupa, samt inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Behöver du information om vilka ritningar och uppgifter som behövs så hittar du det här:
Avnmälningspliktiga åtgärder

Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss.

Du kan använda blanketten nedan eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.
Besöksadress:
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Onsdag den 12 juni stänger telefontiden kl 11.00

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se

Text

Text