Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

När en åtgärd inte kräver ett bygglov men en anmälan, använder du blanketten ”Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd".

Exempel på åtgärder som kräver anmälan: Installera eldstad, rökkanal, hiss, ändring av byggnads bärande konstruktion, ändra planlösning, brandskydd ventilation eller VA. Attefallsåtgärder för en och tvåbostadshus tillbyggnad max 15kvm, komplementbyggnad/bostadshus max 25kvm, takkupa, samt inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

Din anmälan steg för steg

1. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Ansök om Strandskyddsdispens här

2. Beställ kartunderlag

Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplan Länk till annan webbplats. (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din åtgärd ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskarta

3. Använd vår blankett för att anmäla en byggåtgärd

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för din åtgärd. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

4. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Förslag till kontrollplan

Här finns exempel på en enkel kontrollplan för ärenden gällande byggåtgärder Pdf, 898.6 kB..

Du behöver inte skicka in kontrollplanen när du anmäler, men den ska lämnas in i god tid.

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

5. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad kostar din anmälan?

Kostnaden på din anmälan av byggåtgärder kan variera beroende på vad du vill göra och om det är inom planlagt område.

För uppgift om taxetabell för 2020 kontakta plan och bygg
bygglovladan@harnosand.se

Startbesked - innan du bygger

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked Länk till annan webbplats.. I vissa fall kan ett tekniskt samråd krävas. Information om vad som gäller i ditt ärende får du av din handläggaren.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbesked Länk till annan webbplats. innan du börja använda byggåtgärden. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked.

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se