Teknisk beskrivning, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

En teknisk beskrivning är en redovisning av en byggnadskonstruktion och beskriver projektets tekniska delar. Denna information bifogar du till din bygglovansökan.

Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.