Ansökan om bygglov - Skylt/ljusanordning

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser.

Fyll i ansökan, glöm inte att skriva under. Tillsammans med ansökan bifogar du:

  • Situationsplan.
  • Fasadritning om skylten ska placeras på en fasad/plank.
  • Ritning på skylten samt en färgsatt illustration med text/logga som visar hur skylten kommer att se ut. Rita också in eller beskriv belysning om skylten ska vara belyst.

Kontrollplan Förslag till Kontrollplan Länk till annan webbplats., Här hittar du ett exempel på en enkel kontrollplan som du kan använda i det här ärendet. Komplettera med bygg och rivningsavfall.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för skylt/ljusanordning som du kan använda.   Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)Komplettera med bygg och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vad kostar min anmälan?

Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar

Skyltar och ljusanordningar

Avgift

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan

5 490 kr

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan

9 150 kr

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

1 220 kr

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

2 440 kr

Planavgift kan tillkomma

Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Ansök om Strandskyddsdispens här

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se