Anmälan- attefallsbyggnationer

Anmälan om du ska bygga något som går in under reglerna för attefall.

Tänk på att attefallsåtgärder enbart gäller för en- eller tvåbostadshus.

Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) som innebär att alla attefallshus, både komplementbostadshus och komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, får vara 30 kvm. Hos Boverket kan du läsa mer om vad som gäller för Attefallshus Länk till annan webbplats..

Din anmälan steg för steg

1. Kontrollera om attefallsåtgärder gäller

Kulturhistoriska områden och byggnader
Bor du i ett hus eller område eller som är särskilt värdefullt historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt gäller inte lovbefrielsen och du behöver söka bygglov.

Försvarsmakten
Inom Försvarsmaktens så kallade påverkansområden, bland annat på norra Härnön och inom Skärsvikens skjutfält gäller inte den nya lagen fullt ut.

2. Ska du bygga i närheten av vattendrag? Då måste du söka strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om strandskydd i Härnösand

Ansök om Strandskyddsdispens här

3. Beställ kartunderlag

För attefallsåtgärder räcker det med en enklare karta. Klicka på länken här nedan och skriv in din adress så kan du skriva ut en karta och även se andra bestämmelser för din fastighet.

Beställ karta Länk till annan webbplats.

4. Använd vår blankett för att anmäla en byggåtgärd

Nu kan du börja fylla i din ansökan på den här sidan för e-tjänsten. Fyll i alla uppgifter som är aktuella för ditt bygge. Du hittar länk till e-tjänst och blankett längst ner på sidan.

5. Gör i ordning de handlingar som krävs för komplett ansökan

Förslag till kontrollplan

Här finns exempel på en enkel kontrollplan för ärenden gällande attefallstillbyggnader max 15m2 i ett plan och attefallskomplementbyggnader max 30m2.

Du behöver inte skicka in kontrollplanen när du anmäler, men den ska lämnas in i god tid.

Här finns ett exempel på en kontrollplan för komplementbyggnad som du kan använda.  Pdf, 4.2 MB. (Pdf, 4.2 MB)Komplettera med bygg- och rivningsavfall.

Här finns en tom kontrollplan om du vet vilka kontrollpunkter ditt projekt kommer innehålla. Pdf, 898.6 kB. (Pdf, 898.6 kB)

Vid större tillbyggnader eller tillbyggnader i två plan bör en mer projektanpassad kontrollplan tas fram. Din kontrollansvarige hjälper dig då med att ta fram kontrollplanen.

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Har du inte en kontrollansvarig ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan. Har du en kontrollansvarig ska den lämnas in i tid för tekniskt samråd som hålls efter att beslut om bygglov fattats. Har du en kontrollansvarig är det den som hjälper dig med att göra kontrollplanen.

  • Situationsplan Länk till annan webbplats., rita in vart tillbyggnaden ska byggas på huvudbyggnaden, eller rita in vart på tomten du vill bygga attefallskomplementbyggnaden. På situationsplanen anger du mått på tillbyggnaden/komplementbyggnaden och till fastighetsgräns från byggnaden/tillbyggnaden.
  • Fasadritningar Länk till annan webbplats., samtliga berörda fasader ska redovisas.
  • Planritning Länk till annan webbplats., redovisa planlösningen. Placering av fönster och dörrar ska framgå. I komplementbostadshus/ytterligare en bostad i enbostadshus ska badrum, kök och fast inredning redovisas.
  • Kontrollansvarig Länk till annan webbplats., i vissa anmälningsärenden krävs en kontrollansvarig (som bland annat kan hjälpa till med att ta fram kontrollplanen). Anmäl kontrollansvarig.
  • Ytterligare handlingar kan krävas i vissa fall.

Krav på ritningarna

Alla ritningar ska redovisas på vitt, ej rutat papper. De ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

6. Skicka in ansökan och handlingar

Skicka ansökan och dina ritningar till oss. Du kan använda e-tjänsten eller skicka via e-post: byggarenden@harnosand.se 

Om du postar din ansökan är adressen:
Samhällsförvaltningen
871 80 Härnösand

Du kan också lämna in din ansökan direkt till servicecenter i Sambiblioteket.

Besöksadress
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se

Vad kostar min anmälan?

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

Attefallshus

Avgift

Med tekniskt samråd

14 030 kr

Utan tekniskt samråd

6 100 kr

Planavgift kan tillkomma

Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

Attefall bostadshus

Avgift

Med tekniskt samråd

15 860 kr

Utan tekniskt samråd

7 930 kr

Planavgift kan tillkomma

Ändring av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen så att den blir ett sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § plan- och bygglagen

Konvertering av attefallsbyggnad till bostad

Avgift


14 640 kr

Startbesked - innan du bygger

Du får inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked Länk till annan webbplats.. I vissa fall kan ett tekniskt samråd krävas. Information om vad som gäller i ditt ärende får du av din handläggaren.

Slutbesked

När du byggt klart måste du få ett slutbesked Länk till annan webbplats. innan du börja använda tillbyggnaden/komplementbyggnaden/ny bostad. För att få ett slutbesked måste du skicka in vissa handlingar och begära slutbesked. Signerad och underskriven kontrollplan ska lämnas in. Övriga handlingar och dokumentation som krävs innan slutbesked framgår av startbesked, och kontrollplanen. När alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked och får byggnaden.

Bor du i närheten av ett militärt skjutfält? Då gäller särskilda regler

Karta med Härnöns skjutfält markerat

Härnöns skjutfält med påverkansområdet markerat.

karta över skärsvikens skjutfält

Skärsvikens skjutfält med påverkansområdet markerat.

Bor du i närheten av Härnöns eller Skärsvikens skjutfält så gäller särskilda regler. Skjutfälten är Riksintressen för Försvarsmakten och bor du inom det så kallade påverkansområdet (se kartor) måste du söka bygglov för åtgärder som annars är bygglovsfria eller anmälningspliktiga.

Det gäller till exempel:

  • Attefallshus och andra attefallsåtgärder
  • Installation av solfångare eller solcellspaneler

Här kan du läsa Försvarsmaktens beskrivning av sina Riksintressen i Västernorrlands län. Pdf, 12.5 MB. (Pdf, 12.5 MB) Du hittar Härnöns skjutfält på sid 15-17 och Skärsvikens skjutfält på sid 18-20.

Här kan du läsa mer om reglerna för solfångare och solcellspaneler Pdf, 84.8 kB. (Pdf, 84.8 kB)

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se