Ansökan om rivningslov

Fyll i ansökan och kryssa i vad ansökan gäller. Fyll i samtliga uppgifter som berör ditt projekt. Glöm inte att skriva under innan du skickar in ansökan. Tillsammans med ansökan ska övriga handlingar bifogas.

Förbättring av e-tjänster

På grund av ett förbättringsarbete kommer tyvärr e-tjänsterna för bygglov att försvinna under en period. Vi utvecklar nya och bättre e-tjänster, men tills vidare hänvisar vi till våra blanketter. OBS att blanketterna går att fylla i och skicka in digitalt.

Riva utanför detaljplanelagt område

Står den byggnad du vill riva eller montera ner utanför detaljplanelagt område kan du behöva göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar riva. Vanliga komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus utan historiskt eller kulturhistoriskt värde får du riva utan anmälan.

För att veta om din byggnad finns inom eller utanför detaljplanelagt område kan du söka i kartor för samhällsplanering. Länk till annan webbplats. Skriv in din adress eller din fastighetsbeteckning i sökrutan. Klicka sedan på "Meny" i övre högra hörnet och bocka i rutan för Detaljplaner. Då ser du på kartan om det finns en detaljplan. Om du vill se var tomtgränsen går bockar du även i rutan för Fastighetsgränser.

Så här fyller du i ansökan

1. Kartunderlag
Du behöver märka ut vilken byggnad du vill riva på en situationsplan. Du kan själv hämta ett kartunderlag i Kartor med samhällsplanering.

2. Vid större åtgärder - anlita kontrollansvarig
Vid större åtgärder, som rivning av enbostadshus, fritidshus, skolor, industribyggnader och liknande behöver du anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan.

Certifierad kontrollansvarig hittar du på Boverkets webbplats.
Vill du veta mer om vad en kontrollansvarig gör? Länk till annan webbplats.

Uppgift till kontrollansvarig, bilaga till anmälan/ansökan inom bygg

3. Fyll i ansökan

4. Gör i ordning de handlingar som ska skickas in

  • Situationsplanen Länk till annan webbplats. som visar vilken byggnad eller vilken del av byggnaden som ska rivas.
  • Gamla ritningar och ev foto på det som ska rivas.
  • Vid behov –Anmälan om kontrollansvarig (KA)
  • Kontrollplan som anger mängd och typ av avfall samt hur det tas om hand.

E-tjänst: Kontrollplan rivning

5. Skicka in ansökan och handlingar
Skicka in ansökan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna.
Skicka gärna via e-post: bygglovladan@harnosand.se
Du kan även skicka till adressen som står på ansökningsblanketten.

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som är din handläggare. Om kompletteringar behövs kommer en handläggare att höra av sig till dig.

Vad kostar min ansökan?

Åtgärd som kräver rivningslov

Avgift

Med tekniskt samråd

17 500kr

Utan tekniskt samråd

8 400 kr

Observera att avgift för nedlagd tid tas ut även om du drar tillbaka din ansökan.

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se