Planritning

En planritning visar en möblerad rumsindelning, sedd uppifrån.

På ritningen ska finnas:

  • Beskrivningar av hur rummen ska användas, till exempel sovrum, kök och så vidare.
  • Rummens storlek i kvadratmeter.
  • Placering av dörrar och fönster.
  • Trappor och andra nivåskillnader.
  • Köksinredning och fast inredning i hygienrum och tvättstuga.
  • Om det gäller en om- eller tillbyggnad ska också den befintliga byggnadens rum redovisas. Det ska framgå tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt, till exempel genom att skugga eller strecka nya väggar. Yttermåtten på en tillbyggnad ska anges.

Här nedan finns några olika exempel på planritningar. Klicka på bilderna för att se dem större.

Förstora bilden

Planritning för ett nytt bostadshus.

Förstora bilden

Planritning för en tillbyggnad.

Förstora bilden

Planritning för ett uterum/inglasad altan.

Förstora bilden

Planritning för en eldstad.

Förstora bilden

Planritning för en komplementbyggnad.