Altan/terrass

ett halvfärdigt altangolv utanför en röd tegelvilla

Här får du information om vad som gäller när du vill bygga en altan eller terrass.

Behöver jag bygglov?

Oftast behöver du inte bygglov, men det beror på hur du vill bygga. En altan/terrass direkt på marken kräver inte bygglov.

OBS. Med altan/terrass menas bara själva "golvet" inklusive räcken. Vill du bygga in eller glasa in din terrass eller altan så gäller andra regler.
Läs här i stället: Uterum/inglasad altan

Det krävs inte bygglov för att bygga en altan eller terrass om ditt bygge uppfyller punkterna nedan:

  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Altanen ska byggas ihop med ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • Altanen får vara max 1,8 meter hög.
  • Altanen får sträcka sig max 3,6 meter ut från bostadshuset.
  • Om altanen placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas skriftliga medgivande.
  • Om tomten gränsar mot allmän mark, till exempel gata, park eller cykelväg får altanen inte placeras närmare den gränsen än 4,5 meter.

På Boverkets hemsida finns illustrationer som visar vad som gäller för olika typer av altaner Länk till annan webbplats.

Om ditt tänkta bygge inte uppfyller villkoren behöver du kontakta en bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller.

Viktigt att veta innan du bygger

Behöver du veta mer?

Behöver du veta mer?

Bli kontaktad av en bygglovshandläggare

Fyll i ett formulär där du kort beskriver ditt ärende så blir du kontaktad av en bygglovshandläggare.
Formulär för kontakt med bygglovshandläggare

Kontakta bygglovsavdelningen

Här får du svar på enklare frågor.
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 10.00-12.00


E-post: bygglov@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare

Här kan du boka tid med en bygglovshandläggare. Du kan välja att få rådgivning via videolänk eller vanligt telefonsamtal.

E-tjänsten sommarstängd 1 juli-19 augusti

Boka tid via vår e-tjänst

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: bygg@harnosand.se