Sektionsritning

En sektionsritning visar en byggnad i genomskärning.

Sektionsritningen visar huset i genomskärning och ska visa:

  • Konstruktionen
  • Hur huset är grundlagt
  • Höjden i rummen
  • Hur bjälklagen är placerade
  • Hur hög hela byggnaden är

Här nedan finns några olika exempel på sektionsritningar. Klicka på bilderna för att se dem större.

Förstora bilden

Sektionsritning för ett nytt bostadshus.

Förstora bilden

Sektionsritning för en tillbyggnad.

Förstora bilden

Sektionsritning för ett uterum/inglasad altan.

Förstora bilden

Sektionsritning för rökkanal/ny skorsten.

Förstora bilden

Sektionsritning för en komplementbyggnad.

Förstora bilden

Sektionsritning för ett plank