Situationsplan

En situationsplan visar både mark och hus, sett ovanifrån.

Situationsplanen visar fastighetsgränser och var på tomten en byggnad ska placeras. På situationsplanen ska också måtten sättas ut från den nya byggnaden till minst två närliggande fastighetsgränser. Byggnadens utskjutande delar som trappor, skärmtak och altaner ska också ritas in. Ritningen visar även hur marken ser ut när det gäller parkeringar, gator och murar. Situationsplanen ska ritas in på en skalenlig karta.

Här nedan finns några olika exempel på situationsplaner. Klicka på bilderna för att se dem större.

Förstora bilden

Situationsplan för ett nytt bostadshus.

Förstora bilden

Situationsplan för en tillbyggnad.

Förstora bilden

Situationsplan för ett uterum/inglasad altan.

Förstora bilden

Situationsplan för ett komplementhus

Förstora bilden

Situationsplan för kamin, eldstad, öppen spis.