Ansökan om återställningsbidrag

Du som äger bostadshus med hyreslägenheter kan ansöka om återställningsbidrag för att återställa tidigare anpassningsåtgärder som utförts med stöd av bostadsanpassningsbidraget.

Återställningsbidrag kan även lämnas till bostadsrättsföreningar för att återställa anpassningar av gemensamma utrymmen i anslutning till fastigheten. Här Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om återställningsbidrag.

Så här ansöker du

  • Fyll i blanketten, instruktioner och förklaring av termer finns i blanketten
  • Bifoga offert eller kostnadsberäkning på återställningen.
  • Bifoga ritningar om det är en större återställning som bidrag söks för.

När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.