Ansökan om bidrag för reparation, service, besiktning

Bidrag kan lämnas för att reparera vissa anordningar och inredningar som installerats med bostadsanpassningsbidrag. Även besiktning och annat underhåll än reparation kan vara bidragsberättigande.

Du kan ansöka om bidrag för reparation av teknisk anordning eller inredning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om det utsatts för onormalt slitage på grund av användningen. Det gäller för till exempel:

  • Hissar
  • Höj- och sänkbar utrustning
  • Dörrautomatik

Hur ansöker jag?

  • Du genomför först de reparationer, underhåll eller service som krävs, du väljer själv företag som utför dessa.
  • Be om att betala på faktura på 30 dagar så att du har tid att ansöka och få ersättning för åtgärderna.
  • Fyll i din ansökan i blanketten nedan, instruktioner och förtydliganden finns i blanketten.
  • När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut. I beslutet står om du får bidrag eller inte, vilka åtgärder du kommer att få bidrag för och hur stort bidraget är.