Färdtjänst och parkeringstillstånd

Färdtjänst

För den som har en funktionsnedsättning- fysiskt,  psykiskt,  medicinskt , med en varaktighet som kvarstår i minst i 3 månader. Eller som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Här kan du läsa mer och ansöka om färdtjänst

Parkeringstillstånd

Om du har ett rörelsehinder och har stora svårigheter att förflytta dig mellan ditt parkerade fordon och platsen du ska besöka kan du få ett parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

Här kan du läsa mer och ansöka om parkeringstillstånd