Fritid och sociala mötesplatser

Det kan ibland vara svårt för den som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa att ha ett aktivt liv och kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra. I kommunens ansvar ingår det att möjliggöra för alla att leva så likt andra som möjligt och i gemenskap med andra.

Nedan ser du ser du några av de aktiviteter och mötesplatser kommunen kan erbjuda. Till dessa verksamheter krävs inget biståndsbeslut för att få delta.

Öppen mötesplats

Öppen mötesplats är en mötesplats för social samvaro för att bryta isolering och ensamhet eller bara för att bidra med stimulans. Mötesplatsen riktar sig till alla oavsett ålder.

Kontaktuppgifter och öppettider för Öppen mötesplats

Cafe Trädgår´n

Till Café Trädgårn får du komma som du är. Vi serverar fika till låga priser. Här finns möjlighet att få en pratstund med någon av de som arbetar här.
Café Trädgår'n är ett samarbete mellan Domkyrkoförsamlingen och Härnösands kommun.

Kontaktuppgifter och öppettider på Mötesplats Trädgår´n Länk till annan webbplats.

IF Rycket

 IF Rycket är en idrottsförening i Härnösand som bedriver idrott för funktionshindrade. Alla är välkomna oavsett funktionshinder.

På IF ryckets hemsida kan du se vad idrottsföreningen kan erbjuda Länk till annan webbplats.

På Sambibliotekets hemsida kan du läsa om vilka aktiviteter som erbjuds

På Lärvux hemsida finns information om kurser och utbildningar

Har du behov av stöd för att komma ut på aktiviteter?

Ibland kan man också behöva stöd och hjälp för att komma ut och iväg på en aktivitet. Hos kommunen kan du ansöka om kontaktperson eller ledsagare för att göra det möjligt att komma ut på olika fritidsaktiviteter, träffa kompisar eller byta miljö ibland.

Här kan du läsa mer om kontaktperson och ledsagare