Individuella insatser

Individuella insatser är ett samlingsnamn för de insatser där stöd ges av icke professionella privatpersoner med ett stort engagemang och intresse för andra människor.

Broschyr LSS på lättläst Pdf, 666.1 kB.

Kontaktperson, ledsagarservice eller avlösarservice

Kontaktperson
En kontaktperson ska ge stöd så att en person med funktionsnedsättning får kontakt med andra och får en bra fritid. Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon att prata med och umgås med, gå ut och fika med eller gå på bio.
Kontaktpersonen får ersättning för sitt uppdrag.

Ledsagarservice
Ledsagarservice innebär att få stöd och sällskap av någon när du vill göra någonting utanför hemmet. Det kan till exempel vara att besöka vänner eller delta i någon fritids- eller kulturaktivitet. Ledsagaren får ersättning för sitt uppdrag.

Avlösarservice
Avlösarservice innebär att en person kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar. Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort. Den som kommer hem till någon som avlösare får ersättning för sitt uppdrag.

Kontaktuppgifter

Verkställare individuella insatser

Telefon: 0611-34 83 71

E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se