Individuella insatser

Individuella insatser är ett samlingsnamn för de insatser där stöd ges av icke professionella privatpersoner med ett stort engagemang och intresse för andra människor.

Broschyr LSS på lättläst Pdf, 666.1 kB.

Kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse i familj

Kontaktperson

En kontaktperson ska ge stöd så att en person får kontakt med andra och får en meningsfull fritid. Kontaktpersonen ska vara någon att prata och umgås med. Exempel på olika aktiviteter man kan göra tillsammans är att träna, gå på bio, laga mat och fika. Kontaktpersonen får ersättning för sitt uppdrag.

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att få stöd och sällskap av någon när man vill göra något utanför hemmet. Det kan till exempel vara att besöka vänner eller delta i någon fritids- eller kulturaktivitet. Ledsagaren får ersättning för sitt uppdrag.

Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person kommer till hemmet och tillfälligt tar över omvårdnaden av en person från anhöriga eller föräldrar. Målet med avlösarservicen är att den anhörige eller föräldern kan koppla av från sitt ansvar, till exempel komma iväg och göra saker med andra familjemedlemmar, uträtta ärenden eller resa bort. Den som kommer hem till någon som avlösare får ersättning för sitt uppdrag.

Korttidsvistelse i familj

Korttidsvistelse innebär att en korttidsfamilj tar emot en person under en helg eller annan kortare period. Målet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till anhöriga och föräldrar att få avlösning i sitt omvårdnadsarbete, samt att personen ska få rekreation och miljöombyte. Korttidsfamiljen får ersättning för sitt uppdrag.

Kontaktuppgifter

Verkställare individuella insatser
Telefon: 0611-34 83 71
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se