Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Den enskilde har rätt att själv bestämma vem som ska anordna den personliga assistansen samt hur den ska utformas. 

Rätten till personlig assistans finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunen har enligt LSS ett s k basansvar för att tillhandahålla personlig assistans eller att ge den enskilde bidrag till att köpa sin assistans av annan anordnare.

Ansökan om personlig assistans görs hos kommunens biståndsenhet. Den som ej fyllt 65 år kan ansöka om insatsen.

Om de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan, kan man också ansöka om Personlig assistans hos Försäkringskassan.

För ytterligare information kontakta Biståndsenheten.
Telefon:
0611 - 34 80 00

Information till utförare av personlig assistans

http://www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Rutin för hantering och uppgifter vid ordinarie personlig assistents frånvaro på grund av sjukdom. Pdf, 124.9 kB. (pdf, 77.4 kB)

Information om utbetalning av sjuklön och assistansersättning (pdf, 23.9 kB) Pdf, 26.1 kB.

Blanketter för ansökan om ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro samt fullmakt kan hämtas under rubriken Socialtjänst i Blankettarkivet

Information - ansökan för utövare av personlig assistans

För ytterligare information kontakta Biståndsenheten.

Telefon: 0611 - 34 80 00